CV Bázis felhasználási feltételek

 

Amennyiben nem ért egyet az alábbi felhasználási feltételekkel, kérjük, ne regisztráljon!

A CV Bázis adatbázisába történő dokumentumok, adatok elhelyezésének feltételei:
 

  1. A regisztráló hozzájárul, hogy személyes adatait (a továbbiakban „Személyes Adatok”), melyeket a CV Bázis által fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban „Adatbázis”) önkéntesen elhelyez, a CV Bázis feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik személyek felé, akik az Adatbázist munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban „Adatfelhasználók”).
  2. A regisztráló kijelenti, hogy a Személyes Adatok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, nem tartalmaznak félrevezető információt végzettségére, szakmai tapasztalataira, személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden kárért, melyet a CV Bázis, vagy harmadik személyek az általa megadott Személyes Adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el.
  3. Tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogában áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá meghatározni, hogy Személyes Adatok hozzáférhetőek legyenek-e az Adatfelhasználók számára.
  4. Tudomásul veszi, hogy ha a CV Bázis okkal feltételezi, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a CV Bázis-nak jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból eltávolítani.
  5.  A regisztráló tudomásul veszi, hogy a CV Bázis az Adatfelhasználókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így tehát nem felelős semmilyen kárért, amely őt a CV Bázis szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érheti. Amennyiben egy Adatfelhasználóval munkaszerződést köt, azt a CV Bázis közvetítői szerepvállalása nélkül teszi, és a CV Bázis nem tartozik felelősséggel az Adatfelhasználó által a regisztráló felé tett ígéretért, sem pedig a szóban forgó munkaszerződés feltételeinek betartásáért.
  6. Tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a Személyes Adatokat az Adatbázisba illeszti, a CV Bázis nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.
  7. Tudomásul veszi, hogy a CV Bázis nem tartozik felelősséggel a Személyes Adatoknak az Adatfelhasználók által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és/vagy az általa adott hozzájárulással. A CV Bázis nem felelős annak biztosításáért, hogy az Adatfelhasználók a Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.
  8. A regisztráló hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére a CV Bázis szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól, illetve partnerei szolgáltatásairól tájékoztatót küldjön. Amennyiben nem kívánja a fenti e-maileket kapni, úgy az info@cvbazis.hu címre küldött e-mailben adatai törlését kérheti. A CV Bázis az adatok törlésének megtörténtéről e-mail címre visszaigazolást küld.
  9. A regisztráló hozzájárul, hogy a CV Bázis és az Adatfelhasználók e-mail címre küldött levélben tájékoztassák az önéletrajzban szereplő adatoknak megfelelő állásajánlatokról, vagy az álláshirdetés adatainak megfelelő állás keresőről. 

A CV Bázis kijelenti, hogy nem ad át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a felhasználó belegyezése nélkül.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve valamint felhasználóneve az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

A felhasználói adatok nyilvános, internetes felületről való levétele, törlése nem jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat minden esetben megőrizzük. A Felhasználó a CV Bázis szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához.